The Project 

The Promise vzw is een gezamenlijk initiatief van ACEA - EMA Society en MPI Belgium om NO SHOWS en verspilling in onze sector tot een minimum te herleiden.

Elke bedrijf dat gebruik maakt van het ‘’Spoilman’’-logo op zijn uitnodiging geeft te kennen dat ze het probleem ter harte nemen en een oplossing willen brengen aan het NO SHOW probleem.

Bovendien steunt dit bedrijf op die manier het Unicef Project "Schools for Afrika". Een boeiend project waarbij The Promise middelen wil verlenen aan schoolgaande kinderen in Afrika. Meer info via www.unicef.be